VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY: dokument .pdf k nahlédnutí / stažení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (“Podmínky”) upravují práva a povinnosti Vás, jakožto kupujících a Nás, jakožto prodávajících v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím E-shopu na webových stránkách www.kasovyzva.cz
Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů, která naleznete zde www.kasovyzva.cz/zasady-zpracovani-osobnich-udaju/